Tuesday, May 5, 2015

Jika terpelajar gunakan hak miranda.